Міжнародна науково-практична конференція «ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Міжнародна науково-практична конференція «ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

13-19 вересня 2021 року в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця в рамках форуму «Цифрова реальність» відбудеться  Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційна безпека та інформаційні технології”, присвячена актуальним напрямкам розвитку інформаційних технологій в Україні та світі.

Для участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти, співробітники наукових установ та промислових підприємств.

СПІВОРГАНІЗАТОРИ:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ,
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ,
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ,
ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ  ПОВІТРЯНИХ СИЛ
ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА

Кафедра кібербезпеки та інформаційних технологій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Сьогодні Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця – є найбільшим освітнім центром економічного і IT-профілю в місті Харкові, і одним з кращих економічних вузів в Україні, який готує і висококваліфікованих фахівців в ІТ-галузі.


Мета конференції

Обмін новими ідеями, отриманими теоретичними й практичними результатами наукових досліджень у галузі інформаційної безпеки та комп’ютерних технологій. Обговорення сучасного стану інформаційної безпеки в Україні та у світі, а також шляхів її підвищення. Обговорення  перспективних напрямків розвитку інформаційних технологій. Інтеграція зусиль з впровадження результатів досліджень, встановлення творчих контактів і розширення наукових зв’язків.


СЕКЦІЇ ТА НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Секція 1 – Інформаційна безпека держави, суспільства та особистості:

 • Інформаційна безпека держави.
 • Інформаційно-психологічна безпека.
 • Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах.
 • Безпека інформації у хмарних сховищах.
 • Криптографічні засоби захисту інформації.
 • Стеганографічні засоби захисту інформації.
 • Технічні засоби захисту інформації.
 • Комплексні системи захисту інформації.
 • Захист персональних даних.
 • Інформаційні війни.
 • Кібертероризм та кібербезпека.
 • Аудит інформаційної безпеки.
 • Менеджмент у сфері інформаційної безпеки.

Секція 2 – Програмування та інформаційно-комунікаційні технології:

 • Системне програмування.
 • Мережні інформаційні технології.
 • Паралельні, розподілені та хмарні обчислення.
 • Моделювання складних систем.
 • Ігрові програми та комп’ютерна графіка.
 • Парадигми, мови та технології програмування.
 • Алгоритми та методи обчислень.
 • Інженерія програмного забезпечення.
 • Програмування для мобільних платформ.
 • Програмування вбудованих систем.
 • Комп’ютерна електроніка й схемотехніка.
 • Big data в інформаційних технологіях.
 • Додатки доповненої реальності.
 • Менеджмент в ІТ-сфері.
 • Експертні системи.
 • Моделі подання знань в експертних системах.
 • Штучні нейронні мережі.
 • Інтелектуальні агенти та багатоагентні системи.
 • Генетичні алгоритми та генетичне програмування.
 • Штучні імунні системи.
 • Нечітка логіка.
 • Системи підтримки прийняття рішень.
 • Інформаційне забезпечення технологічних процесів.
 • Машинне навчання.

Секція 3 – Інформаційні технології в економіці,  медицині та освіті:

 • Інформаційні технології в економіці.
 • Економічна безпека.
 • Інформаційні технології в медицині.
 • Інформаційні технології в освіті.

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
українська, англійська, російська


УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ В 2021 РОЦІ:

Для участі в конференції необхідно:

 • До 30 червня 2021 р. надати заявку щодо участі (за посиланням на сайті конференції http://www.itconf.hneu.edu.ua/ та http://drforum.science), текст тез доповіді та після позитивної рецензії копію квитанції про оплату (до 10 серпня 2021 р.).

ВАЖЛИВІ ДАТИ ФОРУМУ (Оновлено)

 1. Реєстрація / подача заяв на участь – до 30.06.2021 30.07.2021
 2. Подача матеріалів на конференцію – до 15.07.2021 30.07.2021
 3. Рецензування матеріалів– до 30.07.2021 15.08.2021
 4. Подання виправлених матеріалів – до 10.08.2021 20.08.2021
 5. Оплата оргвнесків та підтвердження участі – до 20.08.2021 30.08.2021

Під час проведення конференції планується:

 • проведення тематичних семінарів та круглих столів;
 • Зустрічі із провідними ІТ-компаніями та представниками ІТ-галузі;
 • Воркшопи із наукових та практичних питань за заявленими напрямками;
 • культурно-розважальні заходи, екскурсії мальовничими місцями Одеси.

Після проведення конференції, за рішенням програмного комітету планується:

 • розміщення рекомендованих науковим комітетом форуму англомовних статей на платформі CEUR, які будуть проіндексовані у БД Scopus
 • кращі роботи будуть рекомендовані до видання у фахових виданнях України (“Системи обробки інформації”, «Безпека інформації», «Захист інформації») та ОЕСР (“International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry”);
 • видання колективної монографії англійською мовою з розширеними матеріалами статті у зарубіжному виданні, з присвоєнням ISBN та DOI

Передбачено можливість доповідей у дистанційному форматі.

Подання матеріалів та реєстрація учасників на конференцію здійснюються за посиланнями на сайті http://drforum.science .

Назви файлів повинні містити прізвище першого автора. Після отримання матеріалів, їх перевірки на відповідність щодо вимог публікації, рецензування та заповнення форми реєстрації учасникам буде направлено лист із підтвердженням участі у конференції.